ما مفتخریم بالای دو هزار نمونه کار کراتین داشته باشیم که تمامی کارهای ما بعد از شستشوی کراتینه است.

جذاب ترین ها

نمونه کار

موی رنگ شده

نمونه کار

موی برزیلی

نمونه کار

موی دکلره

نمونه کار

موی طبیعی

نمونه کار

موی کم پشت

نمونه کار